Information

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede III er en kortlægning af danske guldsmede og vandnymfer i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Projektet kører i perioden 2024-2028 under Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. I projektet skal arterne registreres mindst én gang i de kvadrater hvor de findes, og for især de forvaltningsrelevante arter er det målet, at få så mange registreringer med som muligt.

Kortlægningen sætter Naturbasens indsamling af guldsmedeobservationer i system og giver dermed flere data og en bedre basal viden om arternes udbredelse, som gennem Naturbasens mange samarbejdspartnere benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Projektet vil desuden medvirke til at gøre flere interesserede i guldsmede og styrke den naturhistoriske interesse, hvilket er et af Naturbasens formål.

HISTORIE

I 2014-18 gennemførte Naturbasen og Naturhistorisk Museum Atlasprojektet Danmarks Guldsmede I. Der havde på dette tidspunkt aldrig tidligere været foretaget en målrettet og organiseret kortlægning af de danske guldsmede og der manglede derfor viden om arternes udbredelse. Dette formåede det første guldsmedeatlas at rode bod på.

Det første guldsmedeatlas viste, at der i disse år sker markante ændringer i guldsmedefaunaen, bl.a. på grund af klimaet. Som eksempler kan nævnes Grøn Kobbervandnymfe som spreder sig sydfra, og Åkande-kærguldsmed og Østlig Kærguldsmed som trak til Danmark i den varme sommer 2018.

For at følge de ændringer i guldsmedefaunaen som sker så hurtigt i disse år, gennemførtes Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II i perioden 2019-2023 og fra 2024 ADG IV. Naturbasen bliver således ved med at indsamle data og bygger videre på den allerede opnåede viden.

HVOR BRUGES DATA?

De indsamlede data benyttes til forskning og forvaltning af naturen i Danmark. Data er eksempelvis benyttet som datagrundlag i Den Danske Rødliste, i Biodiversitetskortet, i HNV-kortet og i Dansk Naturindikator, ligesom de dagligt benyttes af kommuner og konsulenter til miljøvurderinger, naturkvalitetsplaner etc.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en guldsmed eller en vandnymfe (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.naturbasen.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN?

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app.

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet under Artsbestemmelsewww.naturbasen.dk.

2) Du kan ligeledes benytte knappen “Artsbestemmelse” på Naturbasens App. Her kan du stå i naturen og indberette en observation til artsportalen uden at kende artsnavnet og gennem dialog med andre medlemmer få at vide hvilken art du har set.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål om projektet, eller har brug for hjælp til hjemmesiden, kan du altid skrive til support@naturbasen.dk