Information

I 2014-18 gennemfører hjemmesiden www.fugleognatur.dk i samarbejde med Naturhistorisk Museum Atlasprojektet Danmarks Guldsmede. 

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske vandnymfer og guldsmede. Herved opnår vi en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater.

Atlasprojektets store værdi ligger i dets anvendelse som sammenligningsgrundlag. Når det engang gentages, er det muligt at belyse de ændringer i fx udbredelse og tidsmæssig forekomst, der er sket i den mellemliggende periode. Det er ofte svært eller umuligt at vide, om arterne er i fremgang eller tilbagegang, hvis ikke der er et udgangspunkt eller en baseline, hvor man ved hvor udbredte arterne normalt er eller har været. Et atlasprojekt som dette giver således et klart billede af den aktuelle tilstand. 

Der har  aldrig tidligere været foretaget en målrettet og organiseret kortlægning af de danske guldsmede. Historisk set har registreringen af guldsmedenes udbredelse således været mangelfuld og tilfældig, og sammenligningsgrundlaget mangler. Det skal dette første guldsmedeatlas rode bod på.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en guldsmed eller en vandnymfe (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.fugleognatur.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN?

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app.

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet i forummet på www.fugleognatur.dk. Når arten er identificeret, indtaster du observationen på hjemmesiden.

2) Hvis du står på i felten (i naturen) på det sted hvor du ser arten, kan du benytte app'ens Hvad er det?-funktion. Så foretages artsbestemmelsen af andre brugere og indberetningen til atlasprojektet sker automatisk, såfremt billedet er godt nok til en artsbestemmelse.

FAQ

Spm: Hvorfor kan jeg ikke finde min observation på listen over senest observationer?

Svar: Listen på http://guldsmedeatlas.dk/Observationer viser de seneste 200 indberettede observationer. Umiddelbart efter din indberetning vises din observation på denne side, men når der er indberettet 200 observationer efter du indtastede din, vises din ikke længere. Du kan på samme måde se din observation på listen over dine egne observationer, sålænge du ikke selv har indberettet 200 nye observationer.

KONTAKT

Projektgruppen består af Kent Olsen (Naturhistorisk Museum, Aarhus), Thomas Eske Holm (Naturbasen), Nicholas Bell og Erik Dylmer.

Hvis du har spørgsmål om projektet, eller har brug for hjælp til hjemmesiden, kan du altid skrive til support@fugleognatur.dk